Pastrimi nga myslimanët: Serbia mbi shqiptarët në vitet 1912-1913 kreu gjenocidin e parë në Evropë

Nuk është rastësi që për Luftërat Ballkanike nuk është shkruar në mënyrë objektive. Meqënëse kriminelët – “xhandarët e Ballkanit” – nuk janë dënuar për krimet në ato luftëra, as nuk kërkojnë falje ose pendohen, ata vazhdojnë të sillen ngjashëm midis dy luftërave botërore dhe më vonë, deri më sot.

Ideja e pastrimit të Serbisë prej”turqve” (një term nënçmues për myslimanët) është aktuale në kulturën politike serbe të shekullit të nëntëmbëdhjetë. Gjatë tërë shekullit të 19-të, myslimanët janë dëbuar nga shtëpitë e tyre në Serbi, u është konfiskuar pasuria, e gjithë kjo para pavarësisë në vitin 1878. Një numër i madh i myslimanëve nga Serbia u zhdukën në përndjekje dhe masakra. Para Luftërave Ballkanike, Serbia ishte pothuajse “pastruar” nga myslimanët. Nga 217 xhamitë që ekzistonin në Beograd, kishte vetëm një. /gazetainfopress/

Kliko Linkun per me teper